Home / شخصيت شناسي (page 4)

شخصيت شناسي

درمان درون گرایی

داشتم در اینترنت جستجو میکردم که با درمان درون گرایی رو به رو شدم. در نگاه اول جا خوردم اما بعد از تایمی احساسی که داشتم هم ناراحت بودم هم خوشحال! خوشحال برای اینکه توانستم زمینه ای برای رشد دیگران پیدا کنم و ناراحت برای اینکه چه قدر سطح ما ...

بيشتر بخوانيد