Home / شخصيت شناسي

شخصيت شناسي

دانلود رایگان: تیپ شخصیتی esfj

همیشه با خودم فکر میکردم که چرا مادرم اینقدر خوب میتواند ارتباط بگیرد نمیدانستم که او تیپ شخصیتی esfj است اما احساس میکردم که با بقیه تفاوت دارد تا اینکه با شخصیت شناسی آشنا شدم فهمیدم که او تیپ شخصیتی esfj است این تیپ شخصیتی واقعا از خیلی از موارد ...

بيشتر بخوانيد

دانلود رایگان: تیپ شخصیتی estp

همیشه نظرم به یکی از شرکت کننده گان در همایش جلب میشد اقایی بود نسبتا تپل ولی بسیار خنده رو ؛ پیگیر تیپ شخصیتی اش  شدم فهمیدم که تیپ شخصیتی estp است با خنده هایش نشان میداد دنیا را آب ببرد او را خواب میبرد برایم جالب بود که این ...

بيشتر بخوانيد

دانلود رایگان: بهترین تیپ شخصیتی

در همین کارگاه چند روز پیشم زمانی که صحبت تمام شد یکی از شرکت کننده گان پرسید درونگرایی بهتر است یا برونگرایی؟ شاید برای خیلی ها این سوال پیش بیاید که بهترین تیپ شخصیتی چیست من هم زمانی که اولین بار با این مباحث آشنا شدم همین سوالات در ذهنم ...

بيشتر بخوانيد

دانلود رایگان: شخصیت isfp

شخصیت isfp

اولین بار که با شخصیت isfp آشنا شدم برایم جالب بود که این تی‍پ شخصیتی چه تفاوتی با تیپ من دارد چرا که ما فقط یک حرف مان باهم تفاوت دارد این موضوع برایم جالب شده تا اینکه با فردی آشنا شدم که اتفاقا تی‍پ شخصیتی اش همین تیپ بود ...

بيشتر بخوانيد

ویدئو: entj های معروف

زمانی که برای اولین بار با تیپ شناسی شخصیتی آشنا شدم خیلی برایم مهم بود که هر تیپ چه ویژگی هایی دارد بین این تیپها ENTJ نشان از یک رهبر مقتدر داشت با خودم گفتم یعنی چه کسی ENTJ است و همین شد که مشغول پیدا کردن entj های معروف ...

بيشتر بخوانيد

ویدئو: تیپ شخصیتی estj

برای شرکت در یک دوره آموزشی سفر کرده بودم در همان ابتدای کار با فردی آشنا شدم که احساس میکردم خیلی قانونمند است و از آن طرف مسئولیت پذیر او فردی با تیپ شخصیتی estj بود راستش را بخواهید در نگاه اول چندان از او خوشم نیامد ولی بعد از ...

بيشتر بخوانيد

مشاغل مناسب intj

امروز زمانی که خواستم به این سوال پاسخ بدهم که مشاغل مناسب intj چیست؟ با خودم فکر کردم که این تیپ شخصیتی میتواند برای چه مشاغلی مناسب باشد راستش را بخواهید واقعا برای تیپ شخصیتی INTJ نظر دادن در این مورد کمی سخت است این تیپ شخصیتی با توانایی بالایی ...

بيشتر بخوانيد

تیپ شخصیت intj

تیپ شخصیت intj

سال پیش در کلاس زبان با دوستی آشنا شدم که از قضا تیپ شخصیت intj بود در نگاه اول فردی دلچسب ندیدمش فردی حدود ۳۰ سال با سری کچل و سر و وضع ژولیده پولیده نمیخاهم بگویم که او همه INTJ هااینگونه هستند اما او نوبری بود برای خودش وقتی ...

بيشتر بخوانيد

شخصیت های معروف intj

شخصیت های معروف intj

زمانی که به شدت پیگیر این بودم که چه تیپ شخصیتی هایی متعلق به چه افرادی است به شخصیت های معروف intj بر خوردم انصافا تیپ شخصیتی است که افراد بزرگی در این دسته قرار میگرند از نیکی کریمی در ایران گرفته تا برسد به مارک زاکربرگ ثروتش از ملیارد ...

بيشتر بخوانيد

انواع شخصیت

انواع شخصیت در مدلmbti

خوب یادم است در دوران دانشگاه ، یکی از همکلاسی ها واقعا طناز بود ولی دیگران نه! آنجا بود که پی به انواع شخصیت بردم سر کلاس نشسته بودیم استاد در حال درس دادن کلاس پر بود از افراد مختلف و تعداد زیادی دانشجو سر کلاس بود مسلما در این ...

بيشتر بخوانيد