Home / درونگرايي

درونگرايي

چگونه برونگراها و درونگراها را بشناسیم

یکی از مهمترین مسائل در شخصیت شناسی و فروش این است که چگونه تشخیص دهیم فرد برونگرا است یا درونگرا ؟ با ما همراه باشید چرا باید به درونگرایی و برونگرایی اهمیت داد؟ نگار حس خوبی ندارد. حتی نمیتواند درست تمرکز کند تا کفشی که دوست دارد را انتخاب کند. ...

بيشتر بخوانيد

مشتری برونگرا و درونگرا

اولین جنبه از شخصیت هر فرد که به شما به عنوان فروشنده به شدت کمک میکند شناخت درونگرایی و برونگرایی است. همانطور که میدانید این اولین قسمتی است که انسانها را به دو دسته تقسیم میکند هر کدام از این دو دسته به شیوه خود ارتباط برقرار میکنند رفتار میکنند ...

بيشتر بخوانيد

درونگرایی چیست؟

در این مقاله با یک داستان به زیبایی شما متوجه میشوید که یک درونگرا کیست و چه ویژگی هایی دارد. شاید شما هم درونگرا باشید. یادمان باشد که درونگرایی ابدا خصوصیت بدی نیست. اتفاقا در خیلی از موقعیت های خیلی عالی است. مهم این است که متوجه شویم ما درونگرا ...

بيشتر بخوانيد