Home / داوري كننده

داوري كننده

به چه کسی داوری کننده میگویند؟

باز هم طبق روال هر مقاله شما با یک داستان متوجه میشوید که یک داوری کننده چه ویژگی هایی دارد   من یک داوری کننده هستم نفس ها در سینه حبس شده! آیا این پنالتی گل میشود یا نه! خانم سرمربی دو دستش را بر دهانش گذاشته و با نگرانی ...

بيشتر بخوانيد