Home / جزئي نگري

جزئي نگري

جزئی نگری چیست؟

در این قسمت شما در غالب یک داستان متوجه میشوید که یک فرد جزئی نگر کیست و چه ویژگی هایی دارد. توجه داشته باید که تمام مواردی که مطرح میشود در به صورت یک طیف از سیاه تا سفید ببنید. بین این طیف رنگ خاکستری است که هرجه از سیاه ...

بيشتر بخوانيد