تیپ شخصیت intj

تیپ شخصیت intj

سال پیش در کلاس زبان با دوستی آشنا شدم که از قضا تیپ شخصیت intj بود در نگاه اول فردی دلچسب ندیدمش فردی حدود ۳۰ سال با سری کچل و سر و وضع ژولیده پولیده نمیخاهم بگویم که او همه INTJ هااینگونه هستند اما او نوبری بود برای خودش وقتی ...

بيشتر بخوانيد

شخصیت های معروف intj

شخصیت های معروف intj

زمانی که به شدت پیگیر این بودم که چه تیپ شخصیتی هایی متعلق به چه افرادی است به شخصیت های معروف intj بر خوردم انصافا تیپ شخصیتی است که افراد بزرگی در این دسته قرار میگرند از نیکی کریمی در ایران گرفته تا برسد به مارک زاکربرگ ثروتش از ملیارد ...

بيشتر بخوانيد

انواع شخصیت

انواع شخصیت در مدلmbti

خوب یادم است در دوران دانشگاه ، یکی از همکلاسی ها واقعا طناز بود ولی دیگران نه! آنجا بود که پی به انواع شخصیت بردم سر کلاس نشسته بودیم استاد در حال درس دادن کلاس پر بود از افراد مختلف و تعداد زیادی دانشجو سر کلاس بود مسلما در این ...

بيشتر بخوانيد

کل گرایی

کل گرایی

در زمان دانشجویی با یکی از دوستانم سر کلاس نشسته بودیم این دوست من مصداق فردی با دید کل گرایی بود استاد در حال تدریس بود یکی از دوستان دیگرم، وارد کلاس شد همه ی نگاه ها رفت به سمت در جالب بود برایم او سیبیل داشت و آن روز ...

بيشتر بخوانيد

پول درآوردن از اینستاگرام

پول درآوردن از اینستاگرام

در زمان دانشجویی سر کلاس نشسته بودم. اسمس بانک آمد فردی به حسابم پول واریز کرده بود تا برایش کتاب بفرستم و انجا پول درآوردن از اینستاگرام را تجربه کردم خیلی خوشحال بودم حوالی ظهر بود همین که توانستم جلب اعتماد کنم و یک کوه دیگر را پشت سر بگذارم ...

بيشتر بخوانيد

تیپ شخصیتی entp

تیپ شخصیتی entp

یکی از اقوام ما همیشه به چشم من می آمد که چه سر و زبان خوبی دارد او فردی با تیپ شخصیتی entp بود این را بعدها فهمیدم. زمانی که او صحبت میکرد، میتوانست خیلی ها را به خود جذب کند. حتی من دیده بودم که تن صدایش هم در ...

بيشتر بخوانيد

شخصیت شناسی چیست

شخصیت شناسی چيست

از دوران نوجوانی متوجه شدم که افراد مختلف باهم تفاوتهای زیادی دارند همه انگار در همه یک الگو ثابت وجود دارد در گوگل جستجو میکردم هیچ وقت شخصیت شناسی چیست را جست[و نکردم اکنون چند سال از آن زمان میگذرد و تقریبا با تمام ابزار های شخصیت شناسی آشنایی دارم ...

بيشتر بخوانيد

شخصیت چیست

در سینین کودکی ام میدیدم که یک از بدترین فوشها در مدرسه این است که تو چه قدر بی شخصیت هستی! آن زمان تصور درستی از اینکه شخصیت چیست نداشتم ولی بعد ها بر حسب علاقه ام توانستم روی یکی از کاملترین مباحث شخصیت شناسی یعنی شخصیت شناسی mbti مسلط ...

بيشتر بخوانيد

تیپ شخصیت intp

برای بار اول شخصی را در یک همایش دیدم. تیپ شخصیت intp بود این را بدها متوجه شدم. در نگاه اول یک فرد کمی مغرور به او نگاه کردم بعد کم کم با او آشنا شدم هر چه قدر که میگذشت بیشتر پی به شخصیتش میبردم   تیپ شخصیت intp ...

بيشتر بخوانيد

تیپ شخصیتی istj

تیپ شخصیتی istj

مشغول مشاوره به یک خانم با سن حدود ۴۰ سال بودم. ایشان فردی بودند که تعداد زیادی کارمند داشتند و درآمد به نسبت خوبی هم داشتند ابتدای صحبت نمیدانستم که ایشان تیپ شخصیتی istj هستند شروع به صحبت کردیم دور ما پر بود از افراد مختلف راستش ابتدای صحبت حس ...

بيشتر بخوانيد