Home / مجيد مرادي

مجيد مرادي

من مجيد مرادي هستم مدرس فروش به سبك mbti- كل شخصيت شناسي در فروش در يك جمله خلاصه ميشود و آن "همه ي افراد مثل ما به دنيا نگاه نمكنند" است. اگر ما بدانيم كه شخص مقابل ما چگونه دنيايش را درك ميكند ميتوانيم آن طور كه او ميپسندد به او بفروشيم و اين يعني دگرگون شدن فروش شما!

دانلود رایگان: تیپ شخصیتی esfj

همیشه با خودم فکر میکردم که چرا مادرم اینقدر خوب میتواند ارتباط بگیرد نمیدانستم که او تیپ شخصیتی esfj است اما احساس میکردم که با بقیه تفاوت دارد تا اینکه با شخصیت شناسی آشنا شدم فهمیدم که او تیپ شخصیتی esfj است این تیپ شخصیتی واقعا از خیلی از موارد ...

بيشتر بخوانيد

دانلود رایگان: تیپ شخصیتی estp

همیشه نظرم به یکی از شرکت کننده گان در همایش جلب میشد اقایی بود نسبتا تپل ولی بسیار خنده رو ؛ پیگیر تیپ شخصیتی اش  شدم فهمیدم که تیپ شخصیتی estp است با خنده هایش نشان میداد دنیا را آب ببرد او را خواب میبرد برایم جالب بود که این ...

بيشتر بخوانيد

دانلود رایگان: بهترین تیپ شخصیتی

در همین کارگاه چند روز پیشم زمانی که صحبت تمام شد یکی از شرکت کننده گان پرسید درونگرایی بهتر است یا برونگرایی؟ شاید برای خیلی ها این سوال پیش بیاید که بهترین تیپ شخصیتی چیست من هم زمانی که اولین بار با این مباحث آشنا شدم همین سوالات در ذهنم ...

بيشتر بخوانيد

گزارش کارگاه ۱۶ خرداد ۹۶

کارگاه شخصیت شناسی ۱۶ خرداد با حضور بیش از ۱۵ نفر به خوبی برگزار شد با اینکه این کارگاه در ماه مبارک رمضان برگزار شد اما استقبال خوبی از آن به عمل آمد در ‍پایان به سولاات تمام شرکت کننده گان پاسخ داده شد

بيشتر بخوانيد

دانلود رایگان: شخصیت isfp

شخصیت isfp

اولین بار که با شخصیت isfp آشنا شدم برایم جالب بود که این تی‍پ شخصیتی چه تفاوتی با تیپ من دارد چرا که ما فقط یک حرف مان باهم تفاوت دارد این موضوع برایم جالب شده تا اینکه با فردی آشنا شدم که اتفاقا تی‍پ شخصیتی اش همین تیپ بود ...

بيشتر بخوانيد

ویدئو: entj های معروف

زمانی که برای اولین بار با تیپ شناسی شخصیتی آشنا شدم خیلی برایم مهم بود که هر تیپ چه ویژگی هایی دارد بین این تیپها ENTJ نشان از یک رهبر مقتدر داشت با خودم گفتم یعنی چه کسی ENTJ است و همین شد که مشغول پیدا کردن entj های معروف ...

بيشتر بخوانيد

ویدئو: تیپ شخصیتی estj

برای شرکت در یک دوره آموزشی سفر کرده بودم در همان ابتدای کار با فردی آشنا شدم که احساس میکردم خیلی قانونمند است و از آن طرف مسئولیت پذیر او فردی با تیپ شخصیتی estj بود راستش را بخواهید در نگاه اول چندان از او خوشم نیامد ولی بعد از ...

بيشتر بخوانيد

ویدئو: ۱۶ تیپ شخصیتی

در زمان مدرسه همیشه ذهنم درگیر این بود که افرار به چه تیپهای شخصیتی تقسیم میشوند آن زمان درک درستی از ۱۶ تیپ شخصیتی نداشتم ولی همیشه وجود این تقسیم بندی های شخصیتی را حس میکردم اتبدا من با تقسیم بندی شخصیتی از ماه تولد آشنا شدم به وضوح میدیدم ...

بيشتر بخوانيد