Home / شخصيت شناسي / درونگرا و برونگرا یعنی چه؟

درونگرا و برونگرا یعنی چه؟

در زمان دانشجویی یکی از دوستانم، از افرادی بود که مرتب در کلاس متلک می انداخت و به نوعی همیشه قصد داشت جلب توجه کند. آن رمان نمیدانستم درونگرا و برونگرا یعنی چه؟

ولی خوب میدانستم که تفاوتهای شخصیتی هویداست

تصور اول این بود که هر شخصی که در خانواده ی سر و زبان دار بزرگ شده باشد

او هم خود به خود سر و زبان دار میشود

یا بر عکس اگر در خانواده ای که ساکت بزرگ شده باشد

او هم خود به خود ساکت و کم حرف میشود

ولی مثالهای نقض زیادی برایم آمد

مثلا در یکی از کلاس ها با شخصی آشنا شدم که

به شدت برونگرا بود

آن قدر برونگرا که پر انرژی ترین فرد کلاس به حساب میآمد

اما زمانی که از خاطرات کودکی اش گفت

متوجه شدم کل دوران کودکی اش مثل یک زندانی بزرگ شده

چون مادرش نمیخاسته که از دیگران تاثیر بگیرد

و مثالهای نقص بسیاری از این افراد وجود دارد

 

نکته ی مهم اینجاست

برونگرا به فردی گفته میشود که انرژی روحی اش در جمع شارژ میشود

و دورنگرا به فردی گفته میشود که انرژی روحی اش در تنهایی شارژ میشود

درونگرا و برونگرا یعنی چه؟

حالا درونگرا و برونگرا یعنی چه؟

فرض کنید شما یک شخص درونگرا هستید

زمانی که در تنهایی هستید بسیار از بودن با خود لذت میبرید

و زمانی که وارد جمع میشوید کم کم احساس میکنید انرژی تان در حال تخلیه شدن است

 

درونگرا در جمع غریبه ها زمانی صحبت میکند در جمع که برایش سودی داشته باشد

 

فرض کنید شما یک فرد برونگرا هستید

وارد خانه میشوید میبینید هیچ کسی نیست

به شدت ناراحت میشوید

کلا تنهایی زیاد به مزاح شما خوش نمی آید

در عوض بودن در جمع شارژ تان میکند

و باعث شارژ شدن انرژی روحی تان میشود

 

برونگرا وقتی زمانش را در تنهایی صرف میکند که ارزشش را داشته باشد

 

امیدوارم از خواندن این مقاله لذت برده باشید

تجربیات خود را ما به اشتراک بگذارید

درباره مجيد مرادي

من مجيد مرادي هستم مدرس فروش به سبك mbti- كل شخصيت شناسي در فروش در يك جمله خلاصه ميشود و آن "همه ي افراد مثل ما به دنيا نگاه نمكنند" است. اگر ما بدانيم كه شخص مقابل ما چگونه دنيايش را درك ميكند ميتوانيم آن طور كه او ميپسندد به او بفروشيم و اين يعني دگرگون شدن فروش شما!